Meerdere talen

Website modules

 Door bij Modules > Websites een nieuwe website toe te voegen kan er dus een tweede taal worden ingesteld.

Instellingen stap 2

Vul bij 'Naam' in bijvoorbeeld de taal waarin de website wordt aangeboden. Kies bij taal uit de dropdown de taal waarin de website wordt aangeboden.  Kies bij hoofddomein of uwdomeinnaam.nl of zet hier de juiste variant als u een domeinnaam heeft die bijvoorbeeld hoort bij de taal die u wilt gebruiken. Vul dan uwdomeinnaam.de in. Heeft u die niet en enkel uwdomeinnaam.nl, vul dan bij de URL prefix de  in. Hierdoor komt, in dit geval, de Duitse variant dus te staan op uwdomeinnaam.nl/de.
Door het aanvinken bij 'Website in andere talen' kan er al een koppeling gelegd worden met de andere taalvariant van de website, in ditgeval kan dat dus 'Nederlands' zijn.

Meerdere websites toevoegen

Het Wenetic CMS biedt ruimte om meerdere websites te beheren via één CMS omgeving. 
Elke taal wordt aangeboden als individuele website. 

De volgende items komen aan bod:

Menu > Modules > Websites

Taalversies van een pagina met elkaar koppelen

Het Wenetic CMS biedt ruimte voor een website met meerdere talen. Het is belangrijk voor de vindbaarheid van een website dat bepaalde pagina's met elkaar corresponderen. Bijvoorbeeld uwdomein.nl/nl/over-ons komt overeen met uwdomein.nl/en/about-us. Het Wenetic CMS is in staat om pagina's van verschillende talen maar met dezelfde inhoud te kunnen koppelen. Dit is handig voor bijvoorbeeld zoekmachines die dan gelijk de juiste bezoeker van het juiste land naar de juiste pagina toont.  Dit wordt gedaan door de 'href lang' tag.

Onderstaande instellingen (bij elke pagina) vindt u in het tabblad 'Instellingen'. Let op: Dit is pas mogelijk vanaf Wenetic versie 18.06. 

Meerdere talen instellen

Bij het klikken op 'Overnemen van website instelling' zijn de volgende mogelijkheden via een dropdown beschikbaar:

instelling-mogelijkheden.png

Door het kiezen voor 'Overnemen van website instelling' betekent dat het systeem automatisch de keuze overneemt van de website instellingen (te vinden via: Modules --> Website)

 talen-website-instellingen.png

Indien gekozen wordt voor de optie "Homepage" dan worden de instellingen van de homepage overgenomen.

Bij de optie "Geen" worden er geen instellingen overgenomen.

Bij de instelling "zelfde locatie in paginaboom" dan wordt de exact zelfde plek in de menustructuur overgenomen.


Met andere woorden als op de NL versie de boomstructuur als volgt is:

  1. Home
  2. Over ons
  3. Diensten
  4. Contact

Dan zou de EN versie (of een andere taal) ook op deze volgorde moeten zijn, dus:

  1. Home
  2. About us
  3. Services
  4. Contact

Het is dus heel belangrijk dat de boomstructuur op alle taalversies van de website hetzelfde zijn qua opbouw. Mocht er een losse pagina worden gemaakt, dan adviseren wij om die helemaal onderin te slepen in de boomstructuur.

Er is ook nog de optie "Anders"

Door het kiezen voor 'Anders' kun je handmatig ook een pagina koppelen met bepaalde taalversies.

Help ons de handleiding verder te ontwikkelen en laat ons weten welke u informatie u mist.